Thảo An sẽ bảo hành và đổi trả đầy đủ cho khách hàng nếu bao gồm các điều kiện dưới đây:

  • Sản phẩm bên trong không đúng với chất lượng mà chúng tôi đưa ra .
  • Người dùng phải đưa ra được các vấn đề về chất lượng dựa vào bên thứ 3 kiểm định.
  • Sản phẩm vẫn còn tem bảo hành trên miệng và nắp chai
  • Sản phẩm bảo hành phải nằm trong mục được bảo hành của nhà sản xuất.

Thảo An sẽ không bảo hành và đổi trả nếu:

  • Chúng tôi sẽ không bảo hành nếu sản phẩm đã được mở nắp và bị rách tem bảo hành trên nắp chai .
  • Không bảo hành nếu đó là lỗi của người dùng như : pha trộn vào các sản phẩm khác, lỗi không làm theo hướng dẫn của sản phẩm ghi trên bao bì.
  • Thiếu chứng minh mua hàng.